Brein Balansz  coaching, begeleiding & dagbesteding

Wordt de fijnste versie van jezelf…
“Geef mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.”

Fransiscus van Assisi

Brein Balansz

Wij zijn Reina Suoss en Mary Ariëns. We runnen een kleinschalige, dagbesteding, met per dagdeel niet meer dan 4 á 5  cliënten. Omdat we dagelijks samen de cliënten begeleiden/ coachen,  kunnen we de begeleiding / coaching van cliënten meestal 1 op 2 verwezenlijken. Wij geven de cliënt inzichten en handvatten, zodat ze weer zelfstandig kunnen STAAN…..

Door het door ons geleerde samen te voegen met onze ervaringsdeskundigheid, kunnen we onze cliënten begeleiden op allerlei belangrijke levensgebieden. We helpen onze cliënten niet alleen met de uitdagingen die ze hebben in hun praktische levensgebieden, maar we helpen de cliënten ook psychisch tot rust te komen. Dit doen we d.m.v. individuele begeleiding op maat, trainingen, workshops, mindfulness, meditatie en dagbesteding.

Ook helpen onze cliënten met het verzorgen van de paarden, het uitmesten van de stallen, voeren enz.  Tevens worden de paarden ook ingezet bij de individuele begeleiding.

De doelgroepen van onze dagbesteding:

-         Vrouwen met psychische klachten, depressie, burn-out, angst en andere stress gerelateerde klachten.

-         van (Langdurig) ziekteverzuim naar werk

-         vrouwen met autisme en normale begaafdheid

-         vrouwen met autisme en licht verstandelijke beperking,

-         vrouwen met niet aangeboren hersenletsel

Wat kunnen wij cliënten bieden.

Een op elke speciale client gerichte dagbesteding . Op maat voor elke cliënt.

In onze dagbesteding starten we samen de dag op en kijken bij elke cliënt, waar hij/ zij die dag ‘staat’. Op basis daarvan delen we de dag per cliënt in. De dag-structuur: samen opstarten van de dag, samen lunchen, samen de dag afsluiten. Individuele begeleiding voor elke cliënt, elke dag. Dagelijkse gesprekken/ gesprekjes. Wekelijks puntensysteem/ evaluatie van gevoelens bijhouden. Maandelijkse evaluatie met cliënt.

 • Coaching/begeleiding/ ondersteuning bij het huishouden.
 • Coaching/begeleiding bij de financiën. Bv. helpen met overzichtelijk maken van schulden. Helpen met het leren omgaan met betalingen – betaalmiddelen. Post openen.
 • Coaching/begeleiding met het inzichtelijk maken van ziektebeeld of bv. beperkingen. Het leren accepteren van beperkingen en het leren hier mee om te gaan. Wij gaan uit van de persoon in zijn geheel en niet gaan uit van zijn/haar beperkingen.
 • Cliënt inzichten geven en probleemoplossend vermogen vergroten.
 • Cliënt helpen met dag structuur behouden/opbouwen en behouden, dagritme en dag-invulling .
 • Cliënt coachen/begeleiden met het uitvoeren van zijn ADL-verrichtingen. Bv. weekplanning maken, ondersteunen bij het nakomen van afspraken.
 • Cliënt begeleiden in/ of naar een zinvolle dagbesteding. Soms alleen een dagbesteding, soms begeleiding naar een maatschappelijk zinvolle dagbesteding of werk.
 • Begeleiding / coaching binnen de huiselijke sfeer. Hoe gaat cliënt om met bv. partner, kinderen. Inzicht/coaching geven in gedrag, communicatieve vaardigheden.
 • Familie systeem
 • Cliënt begeleiden/coachen in het versterken/vergroten van hun netwerk, sociale contacten. Het aanleren/coachen van sociale vaardigheden. Begeleiding/ coaching bij bv. eenzaamheid.
 • Wandel coaching - gedurende een wandeling in bossen of aan een rivier – coachende gesprekken voeren. Wij doen dit regelmatig op een rustgevende plek in de natuur. De natuur is rustgevend, wandelen is ontspannend en het praat veel makkelijker. Je loopt naast elkaar, waardoor de cliënt  de begeleider niet constant aan hoeft te kijken….
 • Sieraden maken – houten bordjes maken door bv. hout te branden – schilderen, – samen de lunch te bereiden, knutselen enz. – bevordering contacten, bevordering structurele ADL verrichtingen. Bevordering samenwerken. Elkaar leren helpen. Leren grenzen aangeven.
 • Mindfulness
 • Meditatie

Wij zetten de paarden in als hulpmiddel voor mensen. Hierbij wordt beroep gedaan op de natuur van een paard , namelijk het zijn van een vluchtdier en het leven in een kudde. Een paard is als vluchtdier steeds bezig met het screenen van zijn omgeving. Ze lezen hun omgeving feilloos. Paarden hebben dus hele sterke zintuigen en het vermogen op afstand aan te voelen wat er in een ander (roofdier bv.) omgaat. Wanneer een paard bv. merkt dat een roofdier geen honger heeft, graast hij gewoon verder.  Als ze merken dat een roofdier op jacht is, zullen ze vluchten. Een paard is ook afhankelijk van zijn kuddegenoten. Het meest ervaren paard wijst bv. de weg als ze moeten vluchten.

Paarden helpen elkaar ook bv. wanneer er één ziek is en niet kan vluchten. Ze doen dit dan door extra bescherming te geven aan het zieke dier. Paarden maken geen onderscheid tussen mens en dier. Als ze in contact worden gebracht met een persoon, reageren ze vanuit hun natuur op de spanning en uitstraling van dit nieuwe lid van de kudde.

Paarden als hulpmiddel

Wij zetten de paarden in als hulpmiddel voor mensen. Hierbij wordt beroep gedaan op de natuur van een paard , namelijk het zijn van een vluchtdier en het leven in een kudde. Een paard is als vluchtdier steeds bezig met het screenen van zijn omgeving. Ze lezen hun omgeving feilloos. Paarden hebben dus hele sterke zintuigen en het vermogen op afstand aan te voelen wat er in een ander (roofdier bv.) omgaat. Wanneer een paard bv. merkt dat een roofdier geen honger heeft, graast hij gewoon verder.  Als ze merken dat een roofdier op jacht is, zullen ze vluchten. Een paard is ook afhankelijk van zijn kuddegenoten. Het meest ervaren paard wijst bv. de weg als ze moeten vluchten.

Paarden helpen elkaar ook bv. wanneer er één ziek is en niet kan vluchten. Ze doen dit dan door extra bescherming te geven aan het zieke dier. Paarden maken geen onderscheid tussen mens en dier. Als ze in contact worden gebracht met een persoon, reageren ze vanuit hun natuur op de spanning en uitstraling van dit nieuwe lid van de kudde.

Paarden communiceren non-verbaal, dus met hun gedrag, houding en uitstraling. Ze reageren ook op mensen. De paardencoach herkent de paardentaal en kan de reacties van het paard vertalen naar de cliënt toe. Dit zorgt bij de cliënt voor inzichten in de belemmeringen, waar zij mee te maken hebben.

img-1

Cliënt heeft, wanneer ze in de bak bezig zijn met een paard, niet zoveel tijd om te denken aan problemen, dus de rationele denkprocessen worden omzeild. – Het paard neemt de spanning van cliënt over en reageert op je gevoel en uitstraling -  Wij denken ons gevoel te kunnen verstoppen, maar een paard merkt weggestopte gevoelens meteen op (denk aan bv. een paard met een koliek in de kudde) en zal hierop reageren. – Door de invloed van het paard wordt dus de gevoelskant van cliënt gebruikt/geopend en is de impact veel groter dan bij bv een psycholoog aan tafel. Het paard zorgt er samen met de coach voor, dat de cliënt denken en voelen weer met elkaar in verbinding kan brengen. Wanneer het paard merkt dat denken en voelen weer 1 zijn, zal het ontspannen bij je komen staan.

Het paard voelt dus dat je weer oké bent. We werken individueel met de paarden of in kleine groepjes.

BMR ( body mind release) Coaching/ begeleiding

in het voelen van het lichaam en de geest. Wie ben ik? Waar wil ik naar toe? Hoe wil ik daar naartoe? En op wat voor termijn wil ik daar zijn? Hoe beter je je lichaam aanvoelt, hoe makkelijker het wordt om te voelen. – emoties, gevoelens, overtuigingen. Door BMR-coaching toe te passen helpen we de cliënt met het loslaten van hun negatieve gevoelens en overtuigingen en zetten daar weer positieve gevoelens voor terug in de plaats. De cliënt gaat zelfstandig aan de gang met de voor hem of haar uitgezochte opdrachten. Het leren voelen van je lichaam. Vaak staan pijntjes/ pijnen in je lichaam in verband met gebeurtenissen in je leven – stress. Door vervelende gebeurtenissen in iemands leven worden er vaak een heleboel negatieve gevoelens en overtuigingen gecreëerd. Elke keer wanneer je terugdenkt aan die gebeurtenis/ of je erover droomt/ iets meemaakt wat op die gebeurtenis lijkt, komen die negatieve gevoelens en overtuigingen naar boven en reageer en handel je naargelang die gecreëerde gevoelens en overtuigingen. Door je brein tot rust te brengen, breng je ook je lichaam tot rust.

img-5

ACT – coaching 

Door ACT coaching toe te passen, vergroten we de mentale veerkracht (Acceptance) van cliënt, zodat hij of zij kan stoppen met worstelen. Hierdoor komt energie vrij die cliënt kan richten op datgene wat voor hem of haar ECHT belangrijk is (Commitment). Ook als er beperkingen zijn, zoals bv. verlies, ziekte, tegenslag of andere moeilijke omstandigheden. Iedereen heeft weleens lastige gevoelens en gedachten. Wij proberen dan ook niet om die te veranderen. We veranderen de relatie die iemand heeft tot zijn lastige gevoelens en gedachten. Hierdoor ontstaat er een betere levenshouding (acceptance) en wordt de cliënt vrijer en veerkrachtiger. Ook komt er energie vrij , die iemand bewust kan gaan richten op zaken die op dat moment van waarde zijn. Cliënt leert zo nieuwe keuzes te maken en zich duurzaam te verbinden aan die nieuwe keuzes. (commitment)

Persoonlijke waarden onderzoeken vormt daarbij een soort kompas , dat de goede richting aangeeft. Kleine stappen zorgen ervoor dat iemand ook echt in actie komt en langzaam maar zeker begint te veranderen.  Het doel van deze coaching is dat mensen psychologisch flexibel worden en hierdoor  voluit kunnen leven en ZIJN WIE ZE WILLEN ZIJN. ACT coaching werkt in op hele basale menselijke processen, die de persoonlijke effectiviteit vaak in de weg staan. Hierbij kun je denken aan bv. vermijding, piekeren, richtingsloosheid, ineffectief gedrag.

img-6

Assertiviteits training

Veel van onze cliënten hebben heel veel moeite met NEE zeggen.  Daarom wordt  één van onze dagbesteding dagdelen gebruikt om de cliënten te leren hoe ze assertief kunnen zijn. Dit doen we individueel of in een kleine groep.

Mindfulness en Meditatie

Met mindfulness en meditatie leert de cliënt in het hier en nu aanwezig te zijn. De cliënt leert om niet vooruit te denken aan wat nog moet gebeuren. De cliënt leert zijn energiebalans te herstellen en de relatie met zichzelf te verbeteren. Onze cliënten leren tijd en rust te nemen voor zichzelf. Het is mogelijk om via PGB (gemeente)  en op factuur van onze diensten gebruik te maken. Wij bieden ACT coaching , Body Mind Release traject en ACCES bars ook particulier aan.

U kunt hiervoor contact opnemen met :
Reina Suoss voor ACT , levensloopcoaching, adhd coaching, add coaching en begeleiding met paarden als hulpmiddel 0648226766
Mary Ariëns voor een Body Mind Release traject, levensloopcoaching,  verzuiminterventie,  of Acces Bars 0639096037