Wat kunnen wij cliënten bieden

Een op elke speciale client gerichte dagbesteding . Op maat voor elke cliënt.

In onze dagbesteding starten we samen de dag op en kijken bij elke cliënt, waar hij/ zij die dag ‘staat’. Op basis daarvan delen we de dag per cliënt in. De dag-structuur: samen opstarten van de dag, samen lunchen, samen de dag afsluiten. Individuele begeleiding voor elke cliënt, elke dag. Dagelijkse gesprekken/ gesprekjes. Wekelijks puntensysteem/ evaluatie van gevoelens bijhouden. Maandelijkse evaluatie met cliënt.

 • Coaching/begeleiding/ ondersteuning bij het huishouden.
 • Coaching/begeleiding bij de financiën. Bv. helpen met overzichtelijk maken van schulden. Helpen met het lerenomgaan met betalingen – betaalmiddelen. Post openen.
 • Coaching/begeleiding met het inzichtelijk maken van ziektebeeld of bv. beperkingen. Het leren accepteren van beperkingen en het leren hier mee om te gaan. Wij gaan uit van de persoon in zijn geheel en niet gaan uit van zijn/haar beperkingen.
 • Cliënt inzichten geven en probleemoplossend vermogen vergroten.
 • Cliënt helpen met dag structuur behouden/opbouwen en behouden, dagritme en dag-invulling .
 • Cliënt coachen/begeleiden met het uitvoeren van zijn ADL-verrichtingen. Bv. weekplanning maken, ondersteunen bij het nakomen van afspraken.
 • Cliënt begeleiden in/ of naar een zinvolle dagbesteding. Soms alleen een dagbesteding, soms begeleiding naar een maatschappelijk zinvolle dagbesteding of werk.
 • Begeleiding / coaching binnen de huiselijke sfeer. Hoe gaat cliënt om met bv. partner, kinderen.  Inzicht/coaching geven in gedrag, communicatieve vaardigheden.
 • Familie systeem
 • Cliënt begeleiden/coachen in het versterken/vergroten van hun netwerk, sociale contacten. Het aanleren/coachen van sociale vaardigheden. Begeleiding/ coaching bij bv. eenzaamheid.
 • Wandel coaching  - gedurende een wandeling in bossen of aan een rivier – coachende gesprekken voeren. Wij doen dit regelmatig op een rustgevende plek in de natuur. De natuur is rustgevend, wandelen is ontspannend en het praat veel makkelijker. Je loopt naast elkaar, waardoor de cliënt  de begeleider niet constant aan hoeft te kijken….
 • Sieraden maken – houten bordjes maken door bv. hout te branden – schilderen,  – samen de lunch te bereiden, knutselen enz. – bevordering contacten, bevordering structurele ADL verrichtingen. Bevordering samenwerken. Elkaar leren helpen. Leren grenzen aangeven.
 • Mindfulness
 • Meditatie
 • Acceptance and Commitment coaching
 • Body Mind Release coaching/ therapie
 • ADHD coaching

Brein-Balansz